Хуманитарен център за украински бежанци в Пловдив

Начало на проекта
01/01/2023
Край на проекта
31/12/2023
Събрани
10000 BGN
Необходими
10000 BGN
Последно обновяване: 09/02/2024

Для української мови прокрутіть вниз

Центърът е открит по време на военния конфликт в Украйна и е част от Отдел „Миграция и интеграция“ на Каритас София. В него се оказва комплексна подкрепа за адаптация и интеграция на украински бежанци, като се предоставя помощ в следните направления:

 

·        Социални консултации, включващи превод, придружаване и съдействие за достъп до услуги като записване на личен лекар, прегледи при специалисти и ваксинации, информиране, насочване и подкрепа за включване в българската образователна система и други услуги, свързани с реализацията на правата и задълженията на украинските бежанци.

 

·        Съдействие за намиране на работа, предоставяме ориентация за пазара на труда, като насочваме към платвформи и възможности за търсене на работа, както и към други центрове на мрежата на Каритас за търсене на работа,  подкрепа за изготвяне на документи и кандидатстване.

 

·        Курсове по български език в интензивен формат, насочени към овладяване на базисна лексика, необходима за по-лесно ориентиране и адаптиране в нашата страна, започване на работа.

 

За контакти

ул. „Булаир“ №14А

Димитрийка Кушева

тел. +359 (0) 882433744 и +359 (0) 888780188

email: migration.plovdiv@caritas-sofia.org

…………………………………………………………………………………………………………….…….

 

ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ У ПЛОВДИВІ

 

Центр був відкритий під час військового конфлікту в Україні і є частиною відділу міграції та інтеграції БФ "Карітас Софія". Він здійснює комплексну підтримку в адаптації та інтеграції українських біженців, надаючи допомогу в наступних сферах:

 

  • Соціальне консультування, включаючи переклад, супровід і допомогу в доступі до таких послуг, як запис на прийом до особистого лікаря, обстеження у фахівців і вакцинація, інформування, рекомендації та підтримка для включення в болгарську систему освіти та інші послуги, пов'язані з реалізацією прав і обов'язків українських біженців.

 

  • Допомога у працевлаштуванні, орієнтація на ринку праці, перенаправлення на платформи та можливості пошуку роботи, а також до інших центрів мережі Карітасу з пошуку роботи, допомога у підготовці документів та подачі заяв.

 

  • Розпочинають роботу курси болгарської мови в інтенсивному форматі, спрямовані на оволодіння базовою лексикою, яка є необхідною для більш легкого орієнтування та адаптації в нашій країні.

 

Контакти

str. "Булаїр" № 14А

Димитрийка Кушева

тел. +359 (0) 882433744 и +359 (0) 888780188

email: migration.plovdiv@caritas-sofia.org