Десет години Train to Care - допълнително обучение за болногледачи

Train to Care е програма за допълнително обучение за болногледачи, стартирана от Caritas All-round Home Care. Първият пилотен тест се проведе в Кошице в източна Словакия през 2012 г. в сътрудничество с Каритас Кошице. Това беше във време, когато все още не беше много обичайно в страните от Източна Европа да се предлага допълнително обучение за лица, които полагат грижи.

Какво е специалното за Train to Care: Train to Care е насочена не само към болногледачи, които предоставят 24-часови грижи в Австрия, но и към служители на Каритас в Словакия, Румъния или България. Курсовете се провеждат на съответния първи език и в страната на произход, например Словакия или Румъния.

Сътрудничеството между различните източноевропейски организации на Каритас и Caritas All-round Home Care е от основно значение: годишната програма се разработва в партньорство, темите на курса се координират заедно и се изпълняват. Обменът също така направи възможно въвеждането на нови теми в източноевропейските организации на Каритас, като Кинестетикс. От 2019 г. и кризата с Корона вируса за някои теми се предлагат и онлайн формати на курсове.

Едно от големите предизвикателства от самото начало е мотивирането на болногледачите да участват в курс. Често се доказва, че след като един курс е завършен, има голям ентусиазъм за следващи курсове. За нас това е важен знак, че курсовете са много подходящи за ежедневието на болногледачите и приложими на правилните места. Това се отразява и в обратната връзка от участниците, която винаги е била много положителна и подробна през годините.

Курсовете Train to Care също предлагат възможност на 24-часовите болногледачи да обменят идеи на професионално ниво. Това често е трудно в ежедневието, тъй като грижите се извършват индивидуално в средата на домакинството.

За нас е много важно да планираме предлаганото допълнително обучение по такъв начин, че да обхваща много области от ежедневната грижа. Затова винаги включваме нови теми в нашите годишни предложения за курсове. Курсовете обикновено се провеждаха на майчиния език на 24-часовите болногледачи, въпреки че търсенето на курсове по немски език нараства.

Train to Care е програма, която носи ежедневни ползи за болногледачите и лицето, за което се грижат. Сътрудничеството между грижищия се и клиента е важно, тъй като участието се подпомага по този начин и става възможно във времето. И двете страни се възползват от това в споделената ежедневна грижа.

Числата с един поглед:

  • приблизително 180 курса;
  • около 2000 участници;
  • 5 страни: Словакия, Румъния, България, Унгария, Австрия – на място и онлайн.

Широка гама от теми: деменция, кинестетика, валидиране, хранене в напреднала възраст и др.

Партньори на Каритас: Каритас Словакия, Каритас Сату Маре и Каритас София

Методът на валидиране ми даде нова гледна точка по темата за деменцията. Винаги се стремя да дам възможност на нашите клиенти да живеят достоен живот в напреднала възраст. Сега разбирам колко важна е правилната комуникация.“, посетителка на курса „Валидиране според Наоми Фейл“.

Курсът надмина очакванията ми! Отлично! Чудесен! Научих нещо ново.“, участник в курса за предотвратяване на конфликти и справяне със стреса в грижите.

Информация за програмата на курсовете на съответния език може да намерите тук – https://www.caritas-rundumbetreut.at/train-to-care