Роми на пазара на труда: Преодоляване на предизвикателствата

Нашите колеги Александър Христов и Ангел Николов в последните месеци активно се занимаваха с организиране на интервюта и срещи с общността, както и консултации, с които да помагат на жителите на квартал Факултета да се интегрират на пазара на труда.

Ето какво сподели Ангел: „Срещам се с множество роми, които изразяват интерес към седмично или дневно заплащане и това е най-важното им изискване към бъдещата работа.“

Стремежът към неквалифицирана работа на черно, без трудов договор, но с получаване на заплащане в края на деня или на седмицата, е един от стереотипите, които изискват внимание и разбиране. За младите роми, които имат потенциал да се образоват и намерят по-добра реализация в живота, този стереотип представлява опасност и ограничение.

Една от основните опасности е, че работата „на черно“ не осигурява правна защита и социални гаранции. Без трудов договор, младите роми се излагат на риск от експлоатация, не плащане или нередовно плащане, недекларирани трудови права и липса на социални осигуровки. Това може да доведе до финансова нестабилност и ограничена възможност за лично и професионално развитие.

При скорошна среща с младежите от ПГСС Бузема, те споделиха, че родителите им са главната пречка пред развитието на им в избрана от тях област. Родителите, които насочват младите роми към неквалифицирана работа, може да имат добри намерения, като стремеж да помогнат със семейните разходи или да ги предпазят от безработица. Друг проблем е широко разпространеното мислене, че няма нищо лошо вместо работа, да се ползват „облагите на неправедното богатство.“

Но има и добри примери - в курса по  предприемачество има завършили висше образование роми. В него дискусиите и желанието за успех и развитие са свързани със създаване на предприятие за здравословен хляб, логистична фирма и други интересни и полезни бизнеси.

 

Въпреки че работата с ромите среща предизвикателства, като закостеняло мислене на родителите и бавна промяна на нагласите, ние вярваме в успеха на нашата мисия да помагаме на ромите да намерят подходяща работа и да се развиват личностно и професионално. Подкрепа за това намираме и в Тръста за социална алтернатива, които финансират дейностите ни в квартал „Факултета“.