Общо събрание на сдружение "Каритас София"

На 14 май 2022 в Бургас се проведено годишното отчетно общо събрание на Каритас София. Участници от София, Пловдив, Куклен, Малко Търново и местни активисти приеха годишния доклад за дейността и взеха решение за учредяване на „ТалантиКа“ ЕООД. Новото дъщерно дружество е продължение на настоящия център за професионално обучение.