От сивото към радостта

Рисунки и послания от непридружени децата променят сградата в РПЦ Харманли

В РПЦ Харманли, тихо и незабележимо, съществува едно убежище за деца, които са се добрали до там без родителите си. Независимо от обстоятелствата, които ги водят тук, трябва да признаем, че те са уязвими и изложени на безброй опасности. Отчаяно се нуждаят от място, където да се чувстват сигурни и обгрижвани.

Но вижте само какво се случва на това място. Държавната агенция за бежанците и UNICEF се обединяват, за да има сигурна зона, специално предназначена за тези непридружени деца. В нея децата ще се настаняват само със свои връстници и ще получават помощ от социални работници по всяко време. Но не само това - за да бъде сградата на сигурната зона по-приветлива и приятна за настанените, е предвидено на стените да има картини и послания, излезли от сърцата на самите деца.

Директорът на РПЦ Харманли се обърна към благотворителната организация Каритас за помощ при изпълнението на проекта. Процесът на рисуване се раздели на няколко етапа. Идеята беше да се включат колкото се може повече деца, дори и преди сградата да е напълно готова.

Първата фаза започна в седмицата след Великден. Измерихме площта, която беше подготвена за рисуване. Направихме необходимите покупки на материали и предварително информирахме децата, за да им предоставим достатъчно време да помислят за идеите си. Подтикнахме ги да създадат дизайн на своите картини на хартия, съветвахме ги как да допълнят пространството в картините и да изпратят позитивни послания. Повечето послания бяха за мир и приятелство, защото това носят в сърцата си тези деца.

 

На 18 април 2023 година децата се въоръжиха с четки и боя и започнаха своето творчество. Ние, възрастните, ги насърчавахме и съпътствахме в тяхното изкуство. За само три дни те успяха да завършат своите произведения. Някои се включиха в рисуването на повече от едно платно. Бяха деца, предпочитащи да работят в групи, както и такива, които обичаха индивидуалната работа. В този процес се включиха и български деца, оставяйки също послания за мир.

През цялото време децата разчитаха на нашата помощ за разпределение на пространството, преценка на мащаба и добавяне на детайли. Благодарение на техния талант и усилия, сградата се превърна в място, което създава радостно и уютно настроение. Сега вече стените са покрити с детски рисунки и позитивни послания, които носят радост и надежда.

Това е прекрасен пример за сътрудничество, солидарност и любов. Едно място, което предлага сигурност и подкрепа, и се превръща в истински дом за уязвимите деца. Нека картините и посланията да бъдат свидетелство на техния талант и силата на човешката душа, която преодолява всякакви трудности. Децата от РПЦ Харманли заслужават да се чувстват обичани и да развиват своя потенциал. Нека техните рисунки да стигнат до колкото се може повече сърца и ни вдъхновяват да строим свят изпълнен с мир, радост и надежда.