Доброволци от университет Нотер Дам, САЩ

На 5 юни в Каритас София пристигнаха пет доброволци от програмата, която се разработва съвместно с Нанович Институт към Нотер Дам университет. В продължение на два месеца Роуз, Линдзи, Киара, Марко и Робърт ще са част от нашите програми и проекти, където ще научат повече за мисията и дейността на Каритас София в частност и като цяло за Европа и предизвикателствата пред които сме изправени като регион.

 

В духа на призива на папа Франциск да се отиде в географските и екзистенциалните периферии, Институт Нанович чрез тази програма води студентите към разговори за човешкото достойнство, общото благо и реалността на тези идеали в нашия свят днес. Всички студенти са преминали курс за ориентация преди идването си, а по време на престоя си имат редовни беседи относно тяхното преживяване, като не само се стремят да постигнат реални ползи за общността, но и по-задълбочено разбиране на проблемите и културата на България.

Интересът и активната им работа в център Благовещение, работилниците с деца бежанци и мигранти, Young Caritas и дневен център „Готови за училище“ са оценени високо от екипа на Каритас София. Петимата студенти са олицетворение на добрите практики в доброволческата програми на западните университети. Отдадеността и любопитството им веднага ги направиха част от семейството на Каритас София. В средата на пилотната програма сме убедени в нейния успех и Каритас София е в готовност за нейното повтаряне и разширяване заедно с Нанович Институт и помощта на Каритас Европа.