Зоя

Зоя е мило и хубаво момиче от ромски произход. Има една сестра и двама братя. Семейството е сплотено и родителите се грижат добре за децата. Зоя дойде в Центъра ни за подкрепа на деца и семейства в Куклен преди 6 години (през 2016), когато беше на 12 години с проблем в социализацията и трудности в комуникацията.

В началото с нея се общуваше изключително трудно, като майката споделяше, че вкъщи често има изблици на гняв, когато нещо не се случи по начина, по който Зоя желае. Момичето бе застрашено от отпадане от училище, поради натрупани много неизвинени отсъствия. Не желаеше и отказваше да ходи на училище, а майка ѝ не можеше да справи с проблемите.

Със Зоя в Центъра ни работят психолог, логопед, педагози и бавно, с много усилия и работа в екип със семейството тя успешно се социализира и започна да ходи редовно на училище.  На 18 години Зоя е вече в десети клас – степен, която трудно се достига от повечето ромски момичета,  поради традицията да се женят рано, въпреки че в последно време тези случаи намаляват. От 3-4 години тя вече умее да чете и пише, общува с връстниците си, помага на по-малките деца в Центъра ни, води диалог, успешно се включва в групови мероприятия за различни празници – концерти, тържества, обществени изяви.

Зоя продължава всеки ден да посещава занималнята в Центъра на Каритас, учи основно по български език,  помагаме също и за домашни и проекти по различни предмети. Два пъти седмично работи с нея логопед и психолог, не прекъсва и арт терапията.

Момичето е много сръчно, изработва картички и се включва в различни игри. Притежава невероятен нюх към съчетаване на цветове, умение да се облича и видимо се отличава от другите тийнейджъри. Има свои мечти за реализация след завършване на 12 клас и желание да се занимава с фризьорство, както и с моден дизайн. С удоволствие би се включила във фризьорски курс, но няма възможност по финансови причини. Екипът ни продължава да помага на Зоя да развива своите способности, не спира да търси начини да я подкрепя, за да следва мечтите си.