,,Св. Анна“ център за социална рехабилитация и интеграция за бежанци

Начало на проекта
01/01/2018
Край на проекта
31/12/2018
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 27/01/2018

В нашия център "Света Анна", който се намира в сърцето на София, предоставяме комплексна подкрепа търсещи и получили международна закрила, желаещи да се интегрират в България. Центърът е отворен за всички, въпреки че преобладаващата част от клиентите са тези, живеещи на външни адреси в София. Нашият амбициозен и мотивиран екип в център "Св. Анна" предоставя разнообразни дейности в това число:

  • Управление на случаи: индивидуална подкрепа, включваща регистриране при личен лекар, записване на деца в образователната система (детски градини и училища), организиране на консултации и съпровождане на клиенти до адвокати и други важни организации и институции.
  • Курсове по български език: предоставяме курсове по български език А1 и А2 на широк спектър от обучаеми включително за тези, които работят и майки с малки деца (грижа за децата се предоставя от нашите партньори „Фондация за децата в риск по света“)
  • Намиране на работа:  помагаме на търсещи и получили международна закрила да преведат и актуализират своята автобиография и да намерят работа Имаме силно сътрудничество с няколко фирми, които наемат бежанци, а също така организираме и трудови борси, на които търсещи и даващи работа могат да се срещнат.
  • Програма настаняване: Чрез тази програма нуждаещи се семейства се настаняват временно в жилища за период до 6 месеца. Предоставяме и краткосрочно настаняване в критични ситуации.
  • Дейности за жени: Организираме регулярни арт занимания и други активности за жени в сигурно, определено само за жени пространство.
  • Провеждаме социални събития, които дават страхотна възможност на служители, доброволци, бенефициенти и приятели да се срещнат и споделят неща за своята култура. Това са мултикултурни събития, излети и пикници, месечните ни „На питие с приятел“ и др.
  • Чрез нашата програма „Парично подпомагане“ достигаме и до най-уязвими и нуждаещи се клиенти, живеещи на външни адреси.
  • Работим усилено и да повишим чувствителността към трудностите и проблемите, които срещат търсещите и получили международна закрила като включваме в дейностите и предоставяме различни възможности за доброволци и стажанти. Такива са нашият ежегоден благотворителен крос „Баба Марта бързала“, както и Фестивалът на солидарността, които се проведе през май 2017.

Лични истории