„Рождество Христово” социален център за подкрепа на жени в неравностойно положение

Начало на проекта
08/01/2018
Край на проекта
08/01/2018
Събрани
0 BGN
Необходими
115000 BGN
Последно обновяване: 21/04/2018

Предоставяме социална, емоционална и психологическа подкрепа на жени в неравностойно положение - самотни майки, социално слаби, възрастни, болни, мигранти и други.

Дори в съвременния свят, който им гарантира равенство с мъжете, жените продължават да са тези, които получават по-ниско заплащане при равни работни отговорности с мъжете и с около 40% по-ниски пенсии. Наред с това статистиката сочи, че всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие. Още по-трудно е за жените, които са или им предстои да станат самотни майки, боледуват или са принудени да напуснат страната, в която живеят.

Подкрепяме жените в уязвимо положение в изграждането и развитието на тяхната самостоятелност, подпомагаме преминаването през трудния период в живота им и/или отделянето от проблемната или застрашаваща ги среда. Работим по превенция изоставянето на новородени и за повишаване на родителския капацитет.

Помагаме, като работим едновременно в няколко посоки:

 • правим психо-социални и трудово-социални консултации, в които изясняваме конкретната ситуацията и подпомагаме жената сама да открие ресурсите, които има и възможностите да подобри положението си;
 • предоставяме подслон в защитено жилище;
 • даваме подкрепа в цялостния процес по намиране на работа – намирането на квалификационни курсове при нужда, съставянето на трудова биография, търсене на потенциален работодател, подготовка за интервю, придружаване  и други ;
 • подкрепа в търсенето на жилище;
 • подпомагаме изграждането на трудови умения и навици;
 • предлагаме обучение и възможност за работа или допълнителни доходи в нашето социално предприятие за изработка на сувенири;
 • подпомагаме майките в подобряването на родителския им капацитет и в справянето с различни проблеми свързани с отглеждането и развитието на децата;
 • осигуряваме лекарства, дрехи, хранителни продукти и други продукти от първа необходимост;
 • имаме социална трапезария, в която се хранят хора в неравностойно положение.;
 • организираме акции за събиране на дрехи и помощи;
 • организираме благотворителни изложби и базари и др.
 • организираме различни видове лекции;
 • имаме лятна занималня за деца;

През годините нашите дейности са подобрили качеството на живот на стотици жени  в неравностойно положение, овластили са ги и са им помогнали да живеят живота си по достоен и полезен за тях и обществото начин.

Екипът е съставен от сътрудници социални дейности и доброволци, които вярват в мисията си и дават всичко от себе си за доброто на жените и децата потърсили помощта ни.

Имаме реконструирана и напълно обзаведена къща в Люлин. Разполагаме с оборудвано посещение с 12 спални места и 5 бебешки креватчета.

Благодарни сме за дългогодишното плодотворно сътрудничество на Patenshaft Bulgarien, Международен дамски клуб, Община Люлин, хотел „Хилтън”, Anglo-American School of Sofia и други.

Лични истории