„Рождество Христово” социален център за подкрепа на жени в неравностойно положение

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
124300 BGN
Необходими
124300 BGN
Последно обновяване: 09/06/2020

 

 

Самотните майки в България са почти 400 000, от които 72% са на прага на бедността, а близо 80% са принудени да се грижат за децата си напълно сами. Да си единствен източник на доходи в семейството и отсъствието на заетост или практикуването на нископлатени трудови дейности дава основни предпоставка за попадането на децата в състояние на детска бедност.

 

Отглеждането на деца като самотен родител е огромно предизвикателство, което изисква проява на воля и силен дух, защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност. В Социален център за подкрепа на жени в неравностойно положение „Рождество Христово“ предоставяме устойчива подкрепа на жени, останали без жилище и доходи, изоставени или загубили своите семейства и съпрузи, като се стремим да насърчим самостоятелното им развитие.

 

 Екип

 

Екипът ни се състои от ръководител, отговорник социални дейности, социален работник и отговорник домакински дейности, психолог, дизайнер сувенири и отговорник продажби за чужбина, технолог сувенири и отговорник продажби за страната, технолог сувенири и социален помощник.

 

Целеви групи

Предоставяме социална, емоционална и психологическа подкрепа на жени в неравностойно положение - самотни майки, социално слаби жени, възрастни и болни жени, жени бежанки и други.

Дейности

Оказваме подкрепа в изграждането и развитието на самостоятелност на нашите бенефициенти, подпомагаме преминаването през трудния период в живота им и/или отделянето от проблемната или застрашаваща ги среда. Работим по превенция изоставянето на новородени деца и за повишаване на родителския капацитет.

Подпомагаме, като едновременно работим в наколко насоки:

 • Психо-социални и трудово-социални консултации
 • Подслон в защитено жилище
 • Подкрепа в цялостния процес по намиране на работа
 • Подкрепа в търсене на жилище
 • Изграждане на трудови умения и навици
 • Обучения и възможности за работа в социалното предприятие на Центъра с цел изкарване на допълнителни доходи
 • Подобряване на родителския капацитет на майките
 • Осигуряване на медикаменти, дрехи, хранителни продукти и други продукти от първа необходимост
 • Социална трапезария и социална кухня за хора в неравностойно положение
 • Дарителски акции
 • Благотворителни изложби, базари и събития
 • Лятна занималня за деца

 

Социално предприятие

Социалното предприятие на Център „Рождество Христово“ предлага възможности за усвояване техниката за работа в филц, като създава възможност за допълнителни доходи на жени в затруднено положение. През изминалите години все повече жени имат интерес да се включат в дейността на работилницата и да подкрепят нейното устойчиво развитие. Сред успешните ни проекти са партньорствата с Гранд Хотел София, Хотел „Хилтън“, А1, Англо-американското училище, Посолство на Съединените Американски Щати в България и много други. Продуктите ни се прадлагат на различни места из страната и се радват на голям интерес.

 

Постижения

Организираме безплатна лятна занималня за децата на майките, коието посещават Центъра. Дневните занимания включват часове по четене и писане, изобразително изкуство, спорт и свободна игра. Децата получават закуска, топъл обяд и следобедна закуска. Провеждаме забавни конкурси за най-хубава рисунка, най-добро есе, най-смешна история, а за победителите имаше чудесни награди. Осъществяваме организирани дейности на открито - спортни игри, състезания и незабравимо посещение на открит басейн.

 

Благодарни сме за подкрепата на стажантите ни по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“, които усилено работиха с децата в лятната занималня, както и на двете ни чуждестранни доброволки, които се включиха в дейностите към социалното предприятие за изработка на сувенири от филц.

 

През 2019 Център „Рождество Христово“ подкрепи 71 души. От тях  66 майки, три възтрастни жени, които се грижат за внуците си и двама самотни бащи. Общият брой на децата е 97, а многодетните семейства са 7.

 

По-голямата част от нашите посетители имат нужда от продължителна подкрепа, като с всеки нуждаещ се са проведени идивидуални срещи и са изработени планове за дългосрочна подкрепа.

 

В социалната трапезария на Центъра се хранят ежедневно около 15 души, а останалите посетители получават храна за вкъщи. Между месеците ноември и април, два пъти седмично, раздаваме топли сандвичи на 200 души, които са бездомни или самотни хора в затруднено финансово положение.

 

През 2019 изпълнихме и заплатихме 67 рецепти за медикаменти за деца и възрастни; в рамките на програмата за изготвяне на оценка на потребностите са проведоха пет домашни и четири болнични посещения.

 

Партньори

През 2019 година продължихме да работим съвместно с монашеската общност „Сестри Евхаристинки“, от които получаваме редовни дарения от храни, дрехи, обувки и материали за работа. Сътрудничества с Англо-Американското училище и Посолството на САЩ в България, хотел Хилтън, Гранд Хотел София, фондация „Рето Надежда“, СУ „Св. Климент Охридски”, фондация „Комунитас“, Дирекция социално подпомагане - район Люлин, А1 България, Хлебна къща София, Арт галерия, гр. Бургас, Български център за нестопанско право, ресторант “Мома“, учебен център “Междучасие”.

 

Контакт

Людмила Баликова

+359-2-411-9175

ул. "Търново" №30

ж.к. Люлин

София 1324

Лични истории