„Св. Св. Кирил и Методий“ център за подкрепа на деца и семейства

Начало на проекта
01/01/2018
Край на проекта
31/12/2018
Събрани
30800 BGN
Необходими
57000 BGN
Последно обновяване: 20/07/2018

Работим с деца в предучилищна и училищна възраст, за преодоляване на техните образователни и езикови дефицити, морално, емоционално и личностно израстване, приучаване в организация на свободно време и социализация. Основната цел е да променим начина на мислене на децата в риск, да им покажем, че и те могат да учат и творят, да бъдат полезни на себе си и другите около тях, да намерят своето място в живота, без това да е свързано задължително с отлични оценки в училище, да подобрим качеството на живот на децата в семейна и социална среда чрез качествена социална услуга в отговор на индивидуалните потребности. Услугата е достъпна за всяко дете в риск и неговото семейство. Стремим се да предотвратим отпадането от училище, проблемно поведение, ранните бракове. Осигуряваме логопедична и психологична подкрепа, обучение за изграждане на умения за самостоятелен живот на деца от различни етноси и религии, консултираме семействата в риск.

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 • Превенция на отпадането от училище – преодоляване на причините (етнически, социални, образователни, поведенчески), водещи до отпадането от училище чрез подкрепа на децата и техните семейства;
 • Превенция на проблемното поведение при децата с включване на семейството;
 • Превенция на ранните бракове при ромските момичета;   
 • Помощ в овладяването на психо-емоционалното състояние на децата и коригиране на езиковата и артикулационна реч - подкрепа на децата с езикови, артикулационни, поведенчески емоционални нарушения и деца със специални образователни потребности.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Центърът се посещава от 50 деца на възраст от 3 до 15 години:

 • Деца в риск от социално изключване, както и техните близки;
 • Деца с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
 • Деца, жертви на различни форми на насилие и експлоатация.
 • Деца в риск от отпадане от училище и деца със специални образователни потребности.

 

ДЕЙНОСТИ

Арт терапия - групови занимания за развиване на творческите заложби

С цел създаване на положителни емоции у децата и развиване на творческите им заложби, организираме разнообразно и забавно ежедневие с помощта на арт-терапевт. Децата прекарват ползотворно свободното си време, изпитват радост от направеното и изразяват себе си, участвайки всекидневно в творчески ателиета и мисловни игри. Творбите на децата ги карат да се чувстват специални, че и те могат да сътворят нещо, радват се че правят нещо различно и ново. Тези арт-терапевтични дейности им дават стимул да търсят своите заложби, да повярват в себе си. Децата са мотивирани да посещават центъра всекидневно и така да се включват и в останалите занимания.

 

Логопедична и психологична подкрепа

Работим с около 10 деца (3-15 години), чиито родители са заявили желание. Преобладават децата с артикулационни нарушения и заекване. Има деца с проблемно поведение, хиперактивни деца,  деца с аутистично поведение и дете с хидроцефалия. Повечето от децата са билингви. Извършваме диагностично-консултативна, терапевтична и обучителна дейност - корекция, превенция, терапия на децата с езиково-говорни, поведенчески и емоционални нарушения. Даваме насоки на родителите.

 

Психологът се стреми да създаде доверителни отношения, култура на общуването, повишаване на самочувствието, изследване на агресията и депресията, особености на поведението у децата. Тук са включени игротерапия, куклотерапия, развитие на когнитивните способности, създаване и подобряване на умения за общуване, социални умения, корекция и превенция на проблеми в поведението.

 

Лято на отворени врати

След края на учебната година Центърът отваря врати за всички деца на възраст от 4 до 16 год. Освен децата застрашени от отпадане, на които им предстоят поправителни изпити, посещават ни и по-малки деца. Повечето от тях са оставени под наблюдението на своите баби и дядовци, някой са сами в къщи, а голяма част имат сериозни образователни пропуски. Децата са на различна възраст, от различна етническа принадлежност и ефектът на интегриране е много голям. Предлагаме образователна дейност, игри на открито, арт занимания.

 

Паралелно с индивидуалните занимания формираме и групи по възрасти. Целим адекватно общуване на децата, да се научат да зачитат мнението и правото на лично пространство на другите, да работят в екип, създаване на нови и трайни приятелства. При всяка организирана група има задача с интересна за децата тема - разговор, рисунки, тестове, писане на книга за себе си и др.

 

Закуска за децата

Ежедневно осигуряваме плодова закуска благодарение на  Фондация „Herbert Stepic“. Освен благоприятния принос на плодовете върху организма на подрастващите деца, те се приучиха да обичат плодовете и да осъзнаят нуждата от здравословно хранене.

 

Събития през 2018

 • За празника на баба Марта изработвахме мартенички и картички.
 • За Великден - картички, боядисване на яйца и различни украси.
 • Празник на детето – тази година Община Куклен се погрижи децата да се забавляват, а част от тях бяха на екскурзия на хижа Здравец.
 • Ремонтирахме някои от стаите, които са ни предоставени за ползване от Община Куклен.
 • Организирахме 5 тематични клуба съвместно с фондация „Инди Рома“ – Фотография, Математика и информатика, Български език, Шах, Рисуване.
 • 10 деца, посещаващи клубовете, участваха в детски лагер на Равда.
 • Освен, че децата са заети в клубовете, се стараем да организираме разговори на различни теми, да поддържаме връзка с родителите им и да им организираме различни игри.
 • Редовни срещи с енорийския свещеник Отец Даниел, които децата чакат с нетърпение.

 

Партньори

Благодарни сме за подкрепата, която имаме от Каритас Грац, фондация „Херберт Степич“ и Община Куклен. Благодарим и на партньорите ни от местната фондация „Инди Рома“.

 

За контакти

Савина Николова [ръководител екип]

ул. „Ал. Стамболийски“ №52

Куклен 4101

+359 88 794 1365

kuklen@caritas-sofia.org

 

 

Лични истории