„Цветница“ център за обществена подкрепа

Начало на проекта
01/01/2018
Край на проекта
31/12/2018
Събрани
16000 BGN
Необходими
32000 BGN
Последно обновяване: 20/07/2018

В ЦОП „Цветница” през първото полугодие на 2018 год. предоставяме услуги на 34 деца и на 6 майки с бебета до 2 год. Приключените договори с положителен ефект за децата и семействата са 27; отпадналите – 6, поради отказ на семействата да сътрудничат;

преместени деца и семейства в други населени места – 1. Децата от с. Звездец (всички от ромски произход) – 5; Децата със специални образователни потребности (СОП) - 10, а с ТЕЛК – 3. Децата на възраст до 7 години - 10, от които 8 редовно посещават детска градина. Увеличава се броят на децата със СОП, като по-голямата част от семействата не търсят съдействие за диагностика и подкрепа на децата. В региона липсват специалисти за работа с деца.

 

Продължава обезлюдяването на региона. Бедните ромски деца в единственото в региона  училище – в Малко Търново, вече са 95%. В края на учебната година средно образование завършиха едва 6 деца. Българските семейства с деца, които трябва да бъдат в първи и втори клас през учебната 2018/2019, напускат Малко Търново. Продължава тенденцията за закриване на работни места и увеличаване на нивото на безработицата. Семействата продължават да разчитат на работа в дърводобива и на програмите за временна заетост, финансирани от държавния бюджет. Най-големият работодател в района е Община Малко Търново.

 

Цели

 • Преодоляване на отпадането от училище;
 • Включване на децата в предучилищното образование;
 • Придобиване на знания и умения за практически живот;
 • Подобряване на отношенията в семействата;

 

Дейности

 • Психологическа, педагогическа и социална  подкрепа за децата и родителите; 
 • Обследване на всеки случай и разработване на социални доклади и индивидуални планове за развитие на децата, съгласувани с родителите; обсъждане със семействата на резултатите;
 • След проведеното обучение в „Карин дом” – Варна в края на 2017 реорганизираме постепенно средата в Центъра и включваме нови тематични  материали;
 • Тематична програма за групова работа  – тренинги за справяне с агресивни и асоциални прояви; себепознаване чрез нови предизвикателства; развитие на самоувереност и толерантност и умения за работа в екип; обогатяване на знания и умения за общуване, доверие, самоуважение; откриване на положителни качества и способности;
 • Актуализираме нашите учебни програми за Развитие на речта; Сензорно развитие; Околен свят; Математика; Практическо обучение;
 • Организираме консултации на  деца със СОП със специалисти от София и Варна; за периода – на 2 деца и семейства, за едното семейство е разработена индивидуална програма за работа в домашна среда;
 • Подкрепа за ромско семейство, което осинови дете от специализирана институция, психологическа и педагогическа подкрепа за адаптацията на детето и семейството; подготовка и записване на детето в масова детска градина. Резултатите – детето успешно се адаптира и редовно посещава детска градина; оценката за семейството от служители на местните структури на АСП И ДАЗД е добра, наблюдението е отпаднало;
 • Съвместна работа на деца и родители в Центъра; Индивидуални срещи със семействата и децата, организиране на ежеседмични изложби и представяния на постигнатото от децата; обсъждане на причините за отсъствията на децата от училище;   
 • Предоставяне на дрехи и учебни помагала на децата, които редовно посещават училище или споделят за липсата на дрехи, обувки и учебни помагала като причина за непосещение на училище;
 • Арт и трудотерапия: обработка на вълна и дърво, рисуване с вълна и върху дърво; изработване на нови сувенири от вълна и от дърво; плетене на панери и кошници; засаждане и отглеждане на цветя и билки; рециклиране на отпадъчни материали и изработване на сувенири от тях;
 • Групови занимания за запознаване с традиционни за общността професии; необходимо образование за тях;
 • Групови и индивидуални занимания: лична хигиена; облекло;  хигиена на дома;  срещи с медицинската сестра на училището и личния лекар за информиране и общи действия за преодоляване на здравословни проблеми на децата и подкрепа за търсене на специализирана медицинска помощ;
 • Всяка седмица  групова работа по темата: „Здравословно хранене”и организиране на Кулинарни работилници, благодарение на предоставените средства за храна и плодове от фондация „Херберт Степич“. Изключително много се подобри здравословното състояние на децата и отговорността им към занимания в Центъра.
 • За половината от децата в „Цветница” предоставяната храна, благодарение на фондация „Херберт Степич”, е единствената топла храна за деня.
 • Посещаваме самотни хора в Хосписа, Центъра за възрастни хора с деменция и  самотно живеещи стари хора, на които подаряваме сувенири, приготвени от децата сладкиши и предоставена от местен фермер храна;
 • В „Цветница“ гостуват доброволци от различни населени места (от началото на 2018 – 10). За Великден отново организирахме работилница със служители на Райфайзенбанк, а през юни „Зелена седмица” с младежи от частно немско училище от София.  Това предизвиква интерес към общуването; развитието на уменията за себеизява и желание за успех.

 

Постижения

 • Децата посещават редовно училище, напредват в  развитието си още след първите 2-3 месеца в „Цветница“.  Всички завършиха успешно учебната година, имат видим напредък в поведението си.
 • На националното външно оценяване за 4-ти клас нашите деца имат добри резултати.
 • Две деца не посещават училище, тъй като заболяването им и експертната оценка не позволяват.
 • Децата на предучилищна възраст с наша подкрепа са записани от семействата си в детската градина и вече 80% от тях имат редовни посещения, говорят и общуват на български език.
 • Резултатите от нашата работа привличат подкрепата на местната общност, доброволци и местни дарители.
 • За съжаление, всички семейства и деца над 10 год. споделят, че им  харесва да живеят тук, но не харесват училището заради „циганите-дървари” и заради учителите; споделят желания и намерения за преместване на местожителството си в по-големи градове.

 

Партньори

Благодарим на Каритас Грац, фондация „Херберт Степич“, Община Малко Търново, Горско стопанство – Малко Търново, служителите на Райфайзенбанк, собствениците на ферма „Ковач” – Малко Търново, фирма „Ларус”- Бургас  и всички индивидуални дарители от София, Пловдив, Бургас и Малко Търново.

 

За контакт

Мария Димиева [ръководител]

Младежки дом, ет. 1, Малко Търново 8162

+358 88 221 2434

tsvetnitsa@caritas-sofia.org

 

Лични истории