Подкрепа на търсещите международна закрила в регистрационно-приемателните центрове

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
0 BGN
Необходими
0 BGN
Последно обновяване: 09/06/2020

Играем и учим

Проектът осъществявме в партньорство с УНИЦЕФ България. В рамките на проекта организираме образователни и рекреационни дейности, и екскурзии за деца, младежи и жени ежедневно в РПЦ - София (Овча купел, Военна рампа и Враждебна) и РПЦ – Харманли. 

Проект Бежанци 

Проект Бежанци се изпълнява вече шеста година в партньорство със Си Ви Ес – България. Проектът дава възможност на доброволци да преподават на деца и възрастни редица предмети като български и английски език, математика, природни науки, спорт и музика, както и да организират извънкласни събития и екскурзии. Това е една от най-големите и успешни доброволчески инициативи в България.  

Парично подпомагане   

В рамките на програмата на Каритас София „Парично подпомагане“ всеки един човек, настанен в РПЦ – София и РПЦ – Харманли получава ежемесечно подаръчни ваучери, с които да закупува храна и други продукти от първа необходимост. При нужда предоставяме в РПЦ медикаменти и хигиенни материали.