„Готови за училище” център за подкрепа на деца и семейства

Начало на проекта
01/01/2018
Край на проекта
31/12/2018
Събрани
28100 BGN
Необходими
53000 BGN
Последно обновяване: 11/11/2018

 

Обща цел

Предоставяне на комплексна социално-образователна подкрепа на  35 ромски деца от предучилищна и училищна възраст и техните семейства от квартал „Факултета“ – София.

 

Целеви групи

  • 20 деца на възраст 3-5 години, които се нуждаят от предучилищно възпитание и подготовка;
  • 15 деца от 1 до 7 клас със сериозни дефицити по основните учебни дисциплини (неглижирани деца и такива с девиантно поведение);
  • 40 родители, настойници или баби и дядовци, които се нуждаят от специализирана помощ и подкрепа за позитивно родителстване.

 

Резултати

През този учебна година подкрепяхме деца, които са от най-бедните части на квартал Факултета в София и идват от семейства с изключително нисък социален и образователен статус. В началото, когато започнаха да ни посещават, повечето от тях нито говориха, нито разбираха българска реч. Нямаха изградени хигиенни навици и до този момент не се бяха отделяли никога от своите родители, което удължи значително адаптационния им период в центъра. Те не познаваха никакви правила и граници. Някои от тях имаха агресивно поведение в общуването с връстниците си и с колегите от нашия екип. При повечето се наблюдаваше изградена игрова култура, защото живеят в затворена общност и се познават. Това бе изключително полезно в работата ни с родителите.

 

Сега към края на учебната година повечето от децата, които посещаваха редовно нашия център придобиха значителни социални умения – самостоятелно миене на ръце, хранене, тоалет, обличане и събличане, спазване на правила за поведение в центъра и при разходка навън. При всички се наблюдава значително увеличаване на пасивния и на активния речник на български език. Това е най-значимото постижение за децата, което ще им помогне по-лесно да се адаптират в условиятана образователната система в България (към този момент това за тях се явяват подготвителните групи и класове в детските градини и училищата). При всички деца фината моторика отговаря за календарната им възраст (дейности като рязане, апликиране, рисуване и сгъване са допринесли за това). Наблюдава се и развитие на други когнитивни функции като мислене (във всичките му аспекти), памет, внимание и концентрация. Общата моторика при децата също търпи подобрения и развитие, благодарение на многото физически дейности като: подвижни игри, каране на велосипед и др., застъпени в нашата програма.

 

Продължаваме да работим с по-големите деца в посока предоставяне на защитена среда, в която те получават изслушване, разбиране и подкрепа според техните нужди и интереси. Работим по различни техни образователни трудности, като използваме интерактивни методи и материали, настолни игри, художествени дейности и други. Много положително им влияят контактите с доброволци. Това засилва мотивацията им за работа, подобрява значително поведението и уменията им в общуването.

 

Организирахме индивидуални срещи с родителите на 12 от децата (навършили 5 години), на които им предстои преминаване в образователната система. Обяснихме на родителите колко е важно децата им да продължат по пътя на образованието и им съдействахме в процеса на кандидатстване за прием в подготвителните групи и класове. В момента процедурата за прием в град София е променена. Всичко се случва онлайн през „Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата“ (ИСОДЗПГУ). Родителите не знаеха за съществуването на тази система, повечето от тях са неграмотни и нямаха интернет достъп. След оказаната от нас помощ, към този момент, дванайсетте деца навършили 5 години са класирани.

 

Все повече родителите повишават интереса си към образованието на децата си и техните лични постижения. Те приемат съветите и препоръките ни по въпроси свързани със здравето и възпитанието на децата им. Доверието им към нас се повишава постепенно и все повече споделят личните си проблеми.

 

Благодарение на Фондация „Herbert Stepic” децата ежедневно получават закуска и топъл обяд, което помага за ефективна работа в маргинализирани общности. За храненето на децата Каритас София се доверява на специализирана фирма, която отговаря на всички изисквания за здраволсловно хранене. Ежедневно доставяната храна в центъра е вкусна, здравословна и разнообразна. Децата я приемат добре и дори търсят допълнително.

 

 

  •  

Активно участват доброволци от България и от чужбина. След предварителното им  запознаване с нашите дейности те се включват в графика и са инструктирани за правилата и спецификата в работата с деца в риск. Всички са изключително стриктни и всеотдайни в заниманията с децата. Помагат ни много, оставят след себе си приятни спомени и продължаваме да поддържаме контакт с тях дори след края на доброволната им работа.

 

Трудности

Ниският социален статус на семействата (живеене в изключително лоши битови условия, безработица, бедност), липса на добри примери сред местната общност по отношение на образованието, културно етнически особености, много честите вирусно бактериални инфекции и последващите здравословни усложнения сред децата.

 

Друга специфична трудност в работа ни с родители е недобрата телекомуникация с тях. Повечето от тях нямат мобилни телефони, а  тези, които имат са с предплатени сим – карти и често си сменят номерата. Така при спешни случаи не можем да се свържем с тях. Ние преодоляваме този проблем, като ги търсим на място в домовете им. Това е много характерно явление за квартала, в който работим.

 

При процеса на кандидатстване в подготвителните групи и класове се сблъскахме с изключително лошо отношение към родителите на децата от страна на администрацията и директорите на детските градини. Това дискриминиране допълнително демотивира родителите и влияе на доверието им в образователната система в България.

 

Устойчивост

  • Заниманията с 4 годишните деца за ранно детско развитие и постигане на училищна готовност продължават да доказват своята ефективност и нужда. При проследяване развитието на децата, които са преминали обучение в нашия център, учителите в подготвителните групи/класове в приемните детски градини/училища декларират на входяща диагностика, че тези деца са едни от най-добре подготвените. 
  • Постигането на образователни резултати от ромските деца е тясно свързано с ежедневна работа с родителите за промяна на нагласи и изграждане на позитивно родителстване.
  • Изграждането на „мостове на доверие” с ромските родители е процес, който трябва непрекъснато да се поддържа и обновява.
  • При тези родители, които започват да работят постоянна работа, се наблюдава подобряване качеството им на живот, което рефлектира върху нашата дейност. Техните деца стават по-спокойни, емоционалното им състояние им се подобрява, общуването с другите деца също, здраве, хигиена и т.н. Самите родители придобиват самочувствие, започват да мислят за бъдещето си, водят редовно децата си в центъра.

 

  •  

Благодарим за партньорството на Каритас Грац, фондация „Херберт Степич“, читалище „Стоянка Соколова 1999“ и Райфазенбанк.

 

За контакт

Петя Младенова [ръководител екип]

ул. „Суходолска“ №99, кв. Факултета

София 1373

+359 88 893 3184

 

Лични истории