Малко Търново

Енорийски Каритас Малко Търново

На 17 май 2014, в Центъра за обществена подкрепа „Цветница” в Малко Търново, се проведе Учредителното Общо събрание на Енорийски Каритас Малко Търново. На събранието присъстваха 15 души, сред които Изпълнителният директор на Каритас София – Цветомир Думанов, доц. д-р Иво Драганов, Отец роман Котевич, Отец Михал Шлахцяк.

Председателят на събранието, Отец Роман Котевич, откри с молитва и пожелание за ползотворна работа. Той сподели с присъстващите своето желание бъде създадена енорийска организация Каритас, която да улеснява работата на енорийския свещеник при осъществяване на милосърдната дейност в енорията, за да могат повече хора да участват при взимането на решения, както и за да бъдат по-добре информирани.

След продължителна дискусия и изказвания, участниците потвърдиха единодушното убеждение в необходимостта от създаване на енорийски Каритас.

Събранието единодушно реши Управителният съвет да бъде в 5-членен състав: Отец Роман Котевич, Златина Кошничарова, Керка Димиева, Павлин Велчев, Теменуга Златарова. За енорийски отговорник бе избрана Мария Димиева.

От 2004 г. насам в района на община Малко Търново Каритас София осъществява програмата „Домашни грижи”, чрез която болни и изоставени стари хора получават грижа в собствените си домове. В момента две медицински сестри и един социален работник се грижат за близо 90 души в Малко Търново, Стоилово и Граматиково.

Съвсем скоро врати отвори и Център за обществена подкрепа „Цветница”, където децата от Малко Търново и близкото село Звездец се събират, за да играят, творят и получават помощ в подготовката за училище. За тях освен ръководителите на центъра скоро ще се грижат и психолог и логопед.

За контакти:

Мария Димиева