Пловдив

През далечната 2000 г., жените от енорията в Пловдив посещават Лурд. Вдъхновени от видения там пример, започват организирана доброволна помощ за болни и самотни хора в града. Тя продължава и до днес, по програмата „Домашни грижи“ и с помощта на медицинска сестра и социален асистент, старите, болни и самотни хора в града получават помощ в собствените си домове.

За контакти:

Весела Чолакова [енорийски отговорник]
Адрес: Пловдив 4000, ул. „Кръстю Пастухов“, №22  
Тел: 032 621 032; 0878 864 229
Е- майл: homecare.plovdiv@abv.bg

Какво правим ние