Бургас

Каритас Бургас е енорийска организация, основана през 2006 година и е неразделна част от Каритас София. През 2012 година учредихме „Каритас София“ – клон Бургас. Ръководи се от Общо събрание  и  енорийски отговорник. Дейността на Каритас Бургас се основава и произтича от християнските ценности, а политиката на енорийската организация отразява доктрината на Католическата църква.

Организацията развива своята дейност благодарение на платени служители и  многобройни доброволци, които споделят призива на Католическата църква за милосърдие и любов към нуждаещите се.
Каритас Бургас има подкрепата на духовенството в морален и материален аспект. Част от  енорията ни се състой от възрастни хора в пенсионна възраст, които са с минимални социални пенсии, но въпреки това оказват своята морална подкрепа.

През последните години Каритас Бургас разработва и реализира разнообразни и иновативни проекти и дейности, насочени към най-уязвимите групи: деца и млади хора, майки в риск, бездомни хора, стари хора.

Развиваме широк диапазон от дейности, насочени към опазване на здравето на младите хора и към намаляване на рисковете, на които те са изложени. В осъществяването на тези ползваме предимно метода „ аутрич ”. Той ни дава възможност да достигнем до множество младежи в риск по достатъчно ефективен и достъпен начин.

За старите болни и самотни хора в града поддържаме Дневен център и Център за изслушване. Ежедневно наш екип извършва и посещения по домовете по програмата „Домашни грижи“

Мобилна грижа за бездомните хора е дейност, която извършваме вече трета година. Екпът ни посещава различни райони в града, където хората, живеещи на улицата се събират, за да им окаже подкрепа и да им раздаде топъл обяд.

Звено Майка и Бебе „Възкресение“ е нашата най-нова радост! От средата на 2014 г. центърът приема майки в неравностойно положение заедно с техните деца.


За контакти:

Наталия Шарбанова, Енорийски отгворник