Баба Пенка, която обича да плете

Баба Пенка обича да плете и да разказва истории. Не обича да плаче, но в момента очите и са пълни със сълзи, защото споделя чувствата си към приятелките си от Социален център за жени в неравностойно положение "Рождество Христово" в София: "Когато ги видя, сякаш виждам сестрите си! Сърцето ми пее, направо ми иде да стана и да подскачам от радост! Толкова ги обичам, толкова са ми мили! Толкова са добри."

Разказва, че са се запознали, когато екип на центъра отива в дома за стари хора, в който живее, за да предаде умения за работа с вълна и да помогне на възрастните хора да подкрепят доходите си, като изработват сувенири.
Замисля се колко време е минало от тогава и сама не вярва, че са станали повече от 10 години: "Да са живи и здрави да помагат на още хора!" казва и отново избърсва очите си.