КАРИТАС СОФИЯ В ЧИСЛА

25
ГОДИНИ РАБОТА
8196
ДОКОСНАТИ ЖИВОТА
ПРЕЗ 2017
124
платени сътрудници
ПРЕЗ 2017
180
доброволци
ПРЕЗ 2017